facebook

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุด 7 พ.ย. 2560

ข้อตกลงต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ dooq.online ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ภาพ วิดีโอ การใช้งาน และเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดบน www.dooq.online และ แอพพลิเคชั่น DOOQ ที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม

การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีในระบบของเเรา หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด

ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวดังต่อไปนี้

เว็บไซต์นี้ และ แอพพลิเคชั่น เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานในการใช้สมัครและติดต่อต้องที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้สมัครสามาชิกของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการของเรา ต้องแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัว บริษัท ดูคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณทันที หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Customer Support ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา

ศัพท์สำคัญ

งาน คือ บริการต่างๆ การโชว์ตัว แสดงในงานต่างๆ ถ่ายรูป อัดเสียง ถ่ายทำวิดีโอ หรือติดต่อ หรือว่าจ้างงาน ผ่านระบบ dooq.online และ Application DOOQ เท่านั้น

บริษัทฯ คือ บริษัท ดูคิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้พัฒนาระบบและเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เว็บไซด์ แอฟพิเคชั่น DOOQ

ระบบ คือ เว็บไซด์ www.dooq.online และ Application DOOQ หรืออื่นใดผ่านตราสินค้า DOOQ

ศิลปิน คือ ผู้ใช้งานที่ประกาศผลงาน รูป เสียง ภาพเคลื่อนไหว ประวัติ ในระบบ และสมัครสามาชิก โดยยินยอมรับเงื่อนไขของระบบ และต้องการหางานผ่านระบบ

ผู้ค้นหาและผู้ว่าจ้าง คือ ผู้ว่าค้นหา ศิลปิน ค้นหาและจ้างงานบน dooq ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของระบบ

ผู้ใช้งาน คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซท์ และ แอพพลิเคชั่น ของระบบ DOOQ

งาน คือ เป็นหน้าที่ ผู้ค้นหา ผู้ว่าจ้าง และที่ศิลปิน ที่ต้องตกลงร่วมกันให้ชัดเจนในรายละเอียด ทั้งรูปแบบงาน สถานที่ วันเวลา เพื่อตกลงในเงื่อนไขซึ่งกันและกันโดยละเอียด ก่อนตกลงว่าจ้างซึ่งกันและกัน โดยที่ระบบเป็นเพียงตัวกลางที่ช่วยประสานงานเท่านั้น

รายการจ้างและงาน คือ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและศิลปิน หลังจากผู้ว่าจ้างตัดสินใจชำระเงินจ้างศิลปิน จากการพูดคุย ตกลงกันภายในระบบ

รายได้ คคือ จำนวนเงินที่ศิลปิน ได้รับหลังจากส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย ทั้งที่พูดคุยผ่านระบบ หรือ นอกระบบ

ข้อตกลงทั่วไป

- ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถลงประกาศและติดต่อศิลปิน ผ่านระบบได้

- ผูไม่มีค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นในการสมัครสมาชิกในระบบ

- ผู้ใช้งาน ศิลปิน ผู้ค้น ผู้ว่าจ้าง ต้องยืนยันข้อมูลในระบบของท่านว่าเป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ยอมเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

- ผู้ว่าจ้างและผู้ค้นหา ทำการค้นหาศิลปิน และพูดคุยคิวงาน รายละเอียดงาน

- ศิลปิน ผู้ค้น ผู้ว่าจ้าง เมื่อตกลงงานกันในระบบหรือไม่ใช้งานในระบบ เมื่อต้องการยกเลิกต้องเป็นข้อตกลงและยินยอมทั้งสองฝ่าย

- ระบบไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อตกลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากศิลปิน เ ผู้ค้น ผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

- ข้อมูลที่ถูกนำเข้าระบบ ระบบมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานต่างๆ รวมถึงภาพ เสียง คลิป ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ใช้งานเอง

- เราให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ระบบที่ผู้ใช้งานยอมรับ

- ถ้าศิลปิน ยินยอมให้ระบบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรายได้ ทางระบบจะทำการเก็บรายได้จากผู้จ้างงาน ผู้ค้นหา และทำการจ่ายเงินกับทางศิลปิน เมื่องานสิ้นสุดและเป็นที่ยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย ทางระบบจะทำจ่ายเงินให้กับศิลปิน ภายใน 3 วันทำการ

ศิลปิน

ข้อตกลงทั่วไป

- ผลงาน รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ต้องเป็นลิขสิทธิ์ของตัวศิลปินเอง โดยเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้เอง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ใช้เอง

- ความรับผิดชอบต่องานที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง ผู้ค้นหาเป็นจรรยาบรรณที่ตัวศิลปินควรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมา

- ถ้าศิลปิน ยินยอมให้ระบบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรายได้ ทางระบบจะทำการเก็บรายได้จากผู้จ้างงาน ผู้ค้นหา และทำการจ่ายเงินกับทางศิลปิน เมื่องานสิ้นสุดและเป็นที่ยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย ทางระบบจะทำจ่ายเงินให้กับศิลปิน ภายใน 3 วันทำการ

- หากยินยอมให้ระบบดูแลรายได้ หากมีการยกเลิกเงินที่เกิดขึ้นจากผู้จ้างงานระบบจะทำการจ่ายเงินตามที่ระบบกำหนดไว้

- รายได้ของศิลปินจะได้รับการโอนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้

- การรีวิวของผลงานศิลปินจะถูกคำนวณด้วยระบบโดยการประเมินขึ้นอยู่กับคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้าง และผู้ค้นได้ประเมินผลงานกับศิลปินหลังจากได้จบงานทั้งที่เกิดขึ้นจากในระบบ หรือไม่ก็ตาม ผลการ รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของตัวศิลปินในอนาคต

- ศิลปินสามารถใช้ระบบ ที่เป็นมาตรฐานไว้ หากต้องการใช้งานระบบนอกเหนือจากนั้นศิลปินสามารถซื้อบริการพิเศษได้จากระบบของเรา ตามราคาที่ระบบกำหนดในช่วงเวลานั้นๆ

- เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ เนื้อหา รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงลักษณะผิดกฏหมาย ในลักษณะสื่อลามก อาวุธ ยาเสพติด การพนัน แอบอ้างทำการตลาดโดยมีเจตนาไม่เหมาะสม ระบบมีสิทธิ์ลบเนื้อหา และระงับการใช้งานของผู้ใช้นั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และส่งหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

- ถศิลปินไม่สามารถ แสดงการติดต่ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบได้ ยกตัวอย่างเช่น อีเมล เบอร์ติดต่อ รหัสผู้ใช้บน Facebook, Line, IG, Social Media และช่องทางการติดต่ออื่นๆ ให้ผู้ใช้งาน ต้องติดต่อผ่านช่องทางติดต่อผ่านระบบเท่านั้น หากระบบตรวจพบจะถือว่าเป็นถือว่าไม่เหมาะสมต่อระบบของเรา

งาน

- ต้องไม่เป็นลักษณะในการจ้างงานเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดกฏหมาย ทั้งในลักษณะค้าประเวณี ค้าขายสิ่งผิดกฏหมาย การพนัน หากระบบได้ทราบข้อเท็จจริง ระบบจะทำการลบผู้ใช้นั้น และส่งหลักฐานทั้งหมดให้ทางกฏหมายดำเนินการ และทำการขึ้นบัญชีผู้ใช้ไม่พึ่งประสงค์โดยไม่สามารถสมัครใช้งานระบบอีกต่อไป

- URLs ที่ถูกระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่พาผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากระบบ ถือว่าเป็นการใช้งานไม่เหมาะสม ทางระบบจะต้องแจ้งให้ระบบอนุมัติก่อนเท่านั้น

การถอนรายได้

- ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนรายได้ โดยเป็นชื่อบัญชีของผู้ใช้เอง

- ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้

- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการถอนรายได้

ผู้ว่าจ้างและผู้ค้นหา

ข้อตกลงทั่วไป

- ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินให้แก่ระบบเมื่อ ศิลปินจะต้องสร้างรายการจ้างงาน และส่งมาทางช่องทางติดต่อของระบบเท่านั้น ศิลปิตต้องสรุปรายละเอียดงานโดยละเอียด และกำหนดขอบเขตงานที่ชัดใจ ตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย

- ผู้ว่าจ้างสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงิน

- ทุกการจ้างงานจะมีค่าดำเนินการ และบริหารระบบต่างๆ ในจำนวนเพิ่มขึ้น 10% ของมูลค่าของงานโดยเป็นความรับผิดชอบของผู้จ้าง

- ผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น หากต้องการให้เราให้บริการอื่นกรุณาติดต่อในช่องทางที่ระบบกำหนดไว้เท่านั้น

- ระบบไม่มีนโยบายในการเก็บข้อมูลทางการเงินไว้ โดยทางระบบจะส่งให้ผู้ให้บริการชำระเงินมาตรฐานที่บริษัทฯได้ใช้บริการจากบริษัทภายนอก ที่บริษัทฯพิจารณาตามความเหมาะสมแล้ว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวทางการเงินขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการบริษัทภายนอก ให้บริการด้านการชำระเงินนั้นเป็นผู้กำหนดนโยบาย โดยระบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว

ออเดอร์

ข้อตกลงทั่วไป

- หลังจากระบบได้ทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการสร้างออเดอร์ให้คุณโดยจะมีหมายเลขออเดอร์กำกับ

- ศิลปินต้องกดปุ่ม “จบงาน“เมื่อดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเสร็จสิ้นไปด้วยดี โดยเงื่อนไขการจบงานเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ระหว่างผู้ว่าจ้าง และรับจ้าง

- การใช้ปุ่ม “จบงาน“ในทางที่ไม่สมควร โดยงานที่รับผิดชอบต่อผู้จ้าง เช่น ไปงานหรือแสดง หรือ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้ศิลปิน ถูกฟ้องร้อง และคะแนนรีวิวลดลง หรือ แม้กระทั่ง ศิลปิน เจ้ อาจถูกระงับบัญชีถาวรก็ขึ้นอยู่กับระบบพิจราณาตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

- ออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้ว่าจ้าง แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายใน 72 ชั่วโมง ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที

- ระบบสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ค้นหา ศิลปิน แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานของระบบ ได้ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวทางระบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากระบบเป็นเพียงตัวกลางในการสื่อสารกันระหว่างผู้จ้างและศิลปินเท่านั้น

- ออเดอร์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 120 วัน จะถือว่าเป็นโมฆะ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดจำนวนเงินทั้งหมดเข้าระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

- การตัดสินข้อพิพาทต่างๆ จากระบบถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ยกเว้นเป็นข้อกำหนดทางกฏหมาย ผู้จ้าง ศิลปิน สามารถดำเนินการตามข้อกฏหมายระหว่างกันเองได้โดยระบบไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

- หลังจากมีการตกลงกันเรียบร้อย ทางศิลปิน จะได้ e mail เป็นการยืนยันการจ้างงาน โดยใน e mail จะเป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ ในการทำงานทั้งสองฝ่าย

- หากมีการผิดข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายอาจจะฟ้องร้องตามกฏหมายได้

- สวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงออเดอร์ในระบบทั้งสิ้น

รีวิว และคะแนนการประเมิน

- การให้รีวิว และคะแนน จากการประเมินงานที่ผู้ใช้ได้รับเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบ โดยระบบรีวิว ทั้งศิลปิน ผู้จ้าง เป็นส่วนช่วยให้การประเมินต่างๆ ในระบบเป็นมาตรฐานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน

- อยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับศิลปิน ถึงปัญหาในการในงาน เพื่อให้ศิลปิน ได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการก่อนการรีวิว

- การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้ใช้ทั้งสองฝั่ง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ ระบบ

- เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้ใช้งานสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้ชำระและสร้างออเดอร์ผ่านระบบเท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้งานรวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากระบบ

- รีวิวเป็นเรื่องที่ระบบต้องการจากผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ใช้งานต้องให้คะแนนและรีวิวผ่านระบบ

คำขอยกเลิกงาน และการยกเลิกออเดอร์

- ระบบสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและศิลปิน หรือ เจ้าของสถานที แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้กันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานระบบได้ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด โดยเรา จะเป็นผู้ช่วยในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว แต่จะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและศิลปิน

- หากเกิดการขอยกเลิกออเดอร์โดยผู้จ้างงานโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ทางระบบจะทำการคืนเงินให้กับผู้จ้างงาน 20% และทำการจ่ายเงินให้กับตัวศิลปิน 80% ไม่รวมค่าดำเนินการระบบ 10%

- หากศิลปิน เป็นผู้ขอยกเลิกโดยไม่มีเหตุโดยสมควรทางระบบจะทำการคืน 100% ให้ผู้ว่าจ้าง และทำการลดคะแนนประเมินและเพิ่มรีวิวโดยอัตโนมัตว่า ศิลปินยกเลิกงานโดยไม่มีเหตุอันควร รวมถึงการขึ้นบัญชีผู้ใช้ไม่พึ่งประสงค์

- การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน หรือธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากระบบถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของระบบ การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: ระบบ จะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณได้อีกต่อไป หากคุณแจ้งระงับการชำระเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน ธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจากระบบ)

- ทีมงานของระบบจะดำเนินการเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มจบงานอย่างผิดจุดประสงค์

- ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่ได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่ตกลงกันไว้ หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในการบริการ ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้

- ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือ คงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หากระบบ สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว

การคืนเงิน

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชีระบบ

แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้

ระบบเป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แบ่งปัน ค้นหา และจ้างงาน หรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินอื่นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ระบบไม่สามารถยืนยันผลงาน ความปลอดภัย สวัสดีภาพของทั้งของศิลปิน ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ใช้ระบบได้ ซึ่งผู้ใช้งานต้องพิจารณาความเหมาะสมนั้นด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง

ระบบเองพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชนของระบบนิเวศใหม่ที่ง่าย สะดวกและถูกต้องในวิชาชีพเดียวกันในระบบมาตรฐานความด้วยความเป็นมาตรฐาน และเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนอยู่ในสังคมของระบบ ทางระบบจึงมีแนวทางดังต่อไปนี้

ทั่วไป

- เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ

- ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือ Social Media อื่นที่ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของระบบ

- การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของศิลปิน สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้

- ระบบไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานแก่ผู้ว่าจ้าง ศิลปิน แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้เพื่อตัดสินใจว่าจ้างหรือรับงานที่ตนสนใจ

- ระบบจะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน

- ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของระบบเท่านั้น

- โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี ระบบของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้

การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ ระบบจะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนระบบของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน

- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

งานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกไม่อนุญาตให้มีการขึ้นระบบงานหรือบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกแต่อย่างใด

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่านระบบ ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ ระบบจะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม

ระบบให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบ

ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ระบบ ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้เอง และผู้ใช้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำ ทั้งนี้ระบบ ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้น ผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ จะถูกระงับการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย

ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก

เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับระบบได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น

ระบบจะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี

ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชีได้

ข้อตกลงทั่วไป

- ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หากระบบพบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของระบบ อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ

- บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบ ได้

- ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้

- ในกรณีที่ ระบบทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี ระบบของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ ระบบผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้

- ระบบของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว ระบบเอง

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ระบบ จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดยระบบไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ระบบสนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

ระบบจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหางาน หรือบริการ ที่ได้มอบให้กับผู้ว่าจ้าง

ระบบไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับ ศิลปิน หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งมอบงานของศิลปิน สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้ใช้ได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของผู้ใช้เอง

การให้บริการ หรือส่งมอบงานต่างๆที่ศิลปิน ได้ทำการประกาศเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน ศิลปิน ยืนยันว่าตนเองมีสิทธิเพียงพอในการใช้เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆก็ตามในการให้บริการและส่งมอบงานผ่านระบบ ทุกอย่างที่ผู้ใช้ประกาศผ่านระบบ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงการใช้งานของระบบ รวมไปถึงข้อตกลงการใช้งานของบุคคลอื่นๆที่ผูกมัดกับเนื้อหาที่ตกลงใช้ในการให้บริการ ให้เช่า ส่งมอบงาน หรือโฆษณา การละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจส่งผลต่อการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้บนระบบ

ลิขสิทธิ์การใช้งาน

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงตามที่ได้ตกลงกันระหว่าง ศิลปิน กับผู้ว่าจ้าง หากไม่ได้มีการกำหนดจะถือว่าสิทธิ์นั้นยังคงอยู่กับทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ ยอมรับว่าระบบมีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่างๆในเนื้อหาที่ผู้ใช้อัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลใดๆก็ตามรวมถึงผลงานที่ส่งมอบ ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่นๆของ ระบบโดยระบบไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้แต่อย่างใด

การสงวนสิทธิ์การประกัน

งานที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานผ่านระบบ ทางระบบไม่ครอบคลุมถึงสิทธิ์ในการรับประกันใดทั้งสิ้น

ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

ระบบและผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ DOOQ ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานระบบ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านระบบหรือเว็บไซด์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด